Uniknij podstawowych błędów przy montażu rekuperacji

Brak izolacji termicznej w miejscu montażu jednostki centralnej.

Instalacja nie będzie spełniać swojej funkcji, jeśli pomieszczenie nie jest odpowiednio ogrzewane.  Zaniżając odzysk ciepła, praca jednostki centralnej nie będzie energooszczędna. Zawsze należy mieć na uwadze zapewnienie minimalnej temperatury, oraz odpowiednią izolację urządzenia i kanałów.

Brak podcięć wentylacyjnych w drzwiach

Zanim zaczniesz instalacje zweryfikuj, czy szczeliny w drzwiach są odpowiednie. Klient zamawiając drzwi nie zawsze kieruje się aspektami technicznymi, dlatego to Ty jako Instalator zweryfikuj wszystkie otwory. Pamiętaj, że przekrój szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą powinien wynosić co najmniej 80 cm2, a w przypadku łazienek, kuchni i pomieszczeń gospodarczych minimum 200 cm2. Zwróć uwagę czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez elementy dekoracyjne, kwiaty, meble itp.

Brak obliczeń przy doborze centrali

Jeśli nie wykonasz fachowych obliczeń, instalacja nie będzie działa tak jak należy. Każde pomieszczenie musi spełniać odpowiednie wymagania co do parametrów wymiany powietrza. To na tej podstawie musisz dobrać m.in. kanały i przebieg trasy. Miejsca punktów nawiewnych i wywiewnych to również istotne kwestie. Najlepsze efekty przynosi montaż nawiewu i wywiewu w górnej strefie pomieszczenia. Gwarantuje to prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

Brak oddzielenia instalacji od okapu kuchennego

Pamiętaj o oddzieleniu instalacji i zamontowaniu klapy zwrotnej, aby zapobiec cofaniu się wilgotnego i brudnego powietrza do pomieszczenia.

Zobacz inne posty

Scroll to Top