Warunki gwarancji – Autoryzowany Instalator VIVAX

Gwarancja Vivax nie tylko daje gwarancję na produkty, ale także zapewnia wsparcie techniczne oraz kompleksową opiekę. Poznanie tych warunków umożliwia Instalatorom lepszą obsługę Klientów i pomaga w unikaniu potencjalnych problemów, co wpływa bezpośrednio na budowanie zaufania i lojalności Klientów.

W celu zapewnienia kompleksowej opieki nad urządzeniem i gwarancji wysokiej jakości usług, przygotowaliśmy kilka istotnych warunków, których przestrzeganie jest kluczowe dla naszej współpracy.

1. Podstawą gwarancji jest Karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest oficjalnym dokumentem, w którym muszą być zawarte wszelkie informacje dotyczące napraw, przeglądów oraz adnotacje. Musi zostać uzupełniona po zakończeniu montażu systemu klimatyzacji.
 • Karta gwarancyjna jest niezbędnym dokumentem do wszelkich działań gwarancyjnych związanych z urządzeniem.
 • Brak karty gwarancyjnej skutkuje utratą gwarancji na urządzenie.
 • Należy pamiętać, że karta gwarancyjna wymaga uwierzytelnienia czyli musi być podpisana przez Klienta. W przeciwnym razie Karta gwarancyjna jest nieważna.
 • Do Karty gwarancyjnej wpisujemy wszystkie podstawowe parametry, ale należy ją również uzupełnić o modele oraz numery seryjne jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej.
 • Przy pomocy termometru oraz manometrów chłodniczych należy odczytać i zanotować wymagane wartości temperatur oraz ciśnień
 • W przypadku uruchamiania systemu multisplit, wypisujemy tylko i wyłącznie jedną kartę gwarancyjną, zawierającą informacje dotyczące wszystkich jednostek wewnętrznych.
2. Opieka autoryzowanego instalatora i regularne przeglądy. Autoryzowany instalator zapewnia 5-letnią opiekę nad urządzeniem, obejmującą przeglądy okresowe, diagnostykę oraz naprawy zgodnie z poniższym:
 • Czyszczenie wymienników jednostki wewnętrznej i zewnętrznej: Pierwszym krokiem jest dokładne czyszczenie wymienników jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. To ważne, aby usunąć wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia, które mogą ograniczać przepływ powietrza i obniżać wydajność systemu. Wykorzystaj specjalistyczną chemię dostępną w naszych oddziałach, aby zapewnić kompleksowe oczyszczenie.
 • Kontrola i czyszczenie wentylatorów: Następnie skup się na kontroli i czyszczeniu wentylatorów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Upewnij się, że wentylatory obracają się płynnie i nie ma na nich nagromadzonych zanieczyszczeń. Regularne czyszczenie wentylatorów zapobiegnie ewentualnym problemom z obiegiem powietrza.
 • Kontrola odpływu skroplin: Sprawdź i oczyść odpływ skroplin, aby zapobiec ewentualnym blokadom, które mogą prowadzić do wycieków lub uszkodzeń systemu. Regularne utrzymanie odpływu skroplin zapewni właściwe odprowadzanie wilgoci z jednostki wewnętrznej.
 • Kontrola szczelności instalacji chłodniczej:Przeprowadź kontrolę szczelności instalacji chłodniczej za pomocą wykrywacza nieszczelności lub pianki do wykrywania nieszczelności. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, aby uniknąć utraty czynnika chłodniczego i zapewnić efektywną pracę systemu.
 • Kontrola instalacji elektrycznej i linii komunikacyjnej: Skontroluj instalację elektryczną i linie komunikacyjne pod kątem luźnych przewodów, stanu izolacji i żył. Zapewnij, że wszystkie połączenia są stabilne i bezpieczne. To kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej pracy systemu klimatyzacji.
 • Kontrola parametrów pracy urządzenia: Przeprowadź kontrolę parametrów pracy urządzenia, takich jak temperatura na nadmuchu w trybie grzania/chłodzenia, ciśnienie ssania (tryb chłodzenia) i ciśnienie tłoczenia (tryb grzania). Upewnij się, że urządzenie pracuje zgodnie z założeniami producenta.
 • Wpis w kartę gwarancyjną: Na koniec, nie zapomnij o wpisaniu wszystkich przeprowadzonych czynności w kartę gwarancyjną. Dokumentacja przeglądu jest ważna zarówno dla klienta, jak i dla producenta, i może być kluczowa w przypadku ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.

Regularne przeglądy klimatyzacji Vivax zgodnie z powyższymi krokami są kluczowe dla utrzymania jej wydajności, trwałości i bezpieczeństwa. Dzięki starannemu podejściu do przeglądów, instalator może zapewnić klientom komfort i spokój ducha, wiedząc, że ich system klimatyzacyjny jest w doskonałej kondycji.

Aby zostać autoryzowanym instalatorem należy ukończyć szkolenie (Zapisz się na szkolenie).

3. Używanie oryginalnych części.

Eko-Sanit Sp. z o.o. zapewnia wszystkie części na potrzeby wymiany, dlatego stosowanie jakichkolwiek zamienników skutkuje utratą gwarancji na urządzenia.

Przestrzeganie powyższych warunków gwarancji jest kluczowe dla zapewnienia niezawodności i długotrwałej satysfakcji z naszych produktów. Dziękujemy za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację naszych standardów jakościowych.

Zobacz inne posty

Scroll to Top