rekuperatory

Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie powietrza świeżego o określonych parametrach: temperaturze, wilgotności oraz wydajności. Centrale wentylacyjne zapewniają właściwą wymianę powietrza w pomieszczeniach, służą do jego oczyszczania, podgrzewania, chłodzenia, nawilżania bądź osuszania.

Poniżej wybrane produkty z kategorii. O pełną ofertę zapytaj w oddziale lub u swojego opiekuna handlowego.

Scroll to Top