EKO-SANIT SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w firmie Eko-Sanit Sp. z o.o.” Celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE. Beneficjent poprzez realizację projektu weźmie udział w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zapewni dywersyfikację dostaw oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, w tym swojego przedsiębiorstwa. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii (OZE) w bilansie ogólnym. Wartość Projektu: 102 916,35 zł Dofinansowanie projektu z UE: 46 019,50 zł  
Scroll to Top