Klapy przeciwpożarowe prostokątne

Klapy przeciwpożarowe służą jako przegrody, których zadaniem jest odcięcie strefy pożaru od pozostałej części budynku. Montuje się je w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscach jej przechodzenia przez stropy i ściany.

Poniżej wybrane produktu z kategorii. O pełną ofertę zapytaj w oddziale lub u swojego opiekuna handlowego.

Klapa przeciwpożarowa odcinająca wentylacji bytowej KWP-O

Klapa wentylacji pożarowej wielopłaszczyznowa WKP-P

Wielopłaszczyznowe klapy odcinające typu WKZ-O

Scroll to Top