Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

PRZESŁANIE FORMULARZA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU I ZOBOWIĄZUJE ZGŁASZAJĄCEGO DO ODESŁANIA WYMIENIONYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH W TERMINIE 21 DNI OD DNIA REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. PRZEKROCZENIE W/W. TERMINU BĘDZIE STANOWIŁO PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA FAKTURY NA WYMIENIONE CZĘŚCI.

Scroll to Top