Serwis

Prowadzimy kompleksową obsługę serwisową, zarówno gwarancyjną jak i pogwarancyjną, instalacji w wielu obiektach na terenie centralnej i południowo-wschodniej Polski.
Posiadamy wykwalifikowane grupy serwisowe w oddziałach w Lublinie, Rzeszowie i Warszawie, będące w stanie zareagować na zgłoszenie awarii w bardzo krótkim czasie. Grupy te wyposażone są we wszelkiego rodzaju narzędzia specjalistyczne niezbędne do diagnozy i naprawy klimatyzatorów, systemów VRF, central klimatyzacyjnych, agregatów chłodniczych oraz do wykonywania pomiarów elektrycznych.

Informujemy, że USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, nałożyła na operatorów instalacji zawierajacych substancje kontrolowane obowiązek dokonywania okresowej kontroli szczelności obsługiwanych instalacji w zależności od jej pojemności:

pojemność instalacji  od 5 ton do 50 ton ekwiwalentu CO2 - raz na 12 miesięcy
pojemność instalacji od 50 ton do 500 ton ekwiwalentu CO2 - raz na 6 miesięcy
pojemność instalacji od 500 ton ekwiwalentu CO2 - raz na 3 miesiące.

Jako firma posiadamy niezbędne uprawnienia i wyposażenie do wykonywania takich przeglądów.
Zachęcamy do zawarcia umowy serwisowej gwarantującej terminowe wykonanie wymaganych prawem przeglądów.

ozdobnik ozdobnik